Titul Mistr florista

Titul Mistr florista

V červnu 2018 jsem úspěšně složila zkoušky na Mistrovské floristické škole v Hradci Králové a získala oprávnění používat titul Mistr florista. 


29.01.2021 Mé úspěchy

Pro vás zákazníky to znamená, že ovládám řemeslo na nejvyšší úrovni a v souladu s estetickými zákonitostmi. 

Ukázky prací ze závěrečné zkoušky a certifikáty jsou k nahlédnutí ve fotogalerii Mistr florista 2018.